● SŁUŻYĆ ● POSŁUGIWAĆ ● POMAGAĆ

ministranci.parafiakolbe.pl

❖ Kto bowiem chce służyć Jezusowi Chrystusowi w kościele, powinien być wszędzie Jego świadkiem. ❖
św. Jan Paweł II

+

 

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ: www.ministranci.parafiakolbe.pl

 

 

MINISTRANCI – MŁODZI PRZYJACIELE JEZUSA

Droga Młodzieży!

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy Świętej, występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny, kiedy wspólnota się gromadzi, by modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny w Słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Działa On za pośrednictwem kapłana, który in persona Christi sprawuje Mszę Świętej i udziela sakramentów.

W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi «pomocnikami proboszcza». Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie.

św. Jan Paweł II

pełny tekst >>>

❖ Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami ❖

❖❖❖

ZIARNA MĄDROŚCI W ŁUPINACH SŁÓW

Kanonik, prałat, dziekan

Duchowni, czyli szafarze istniejący w Kościele z ustanowienia Bożego, uczestniczący w kapłaństwie hierarchicznym i pełniący służbę wobec Ludu Bożego poprzez…

Ministranci jak dinozaury?

Przede wszystkim jednak, wydaje się, głównym problemem jest postępująca laicyzacja społeczeństwa. Coraz szersze kręgi naszego społeczeństwa tracą kontakt już nie…

Być ministrantem – liturgia

Uczest­nic­two w powszech­nym zna­cze­niu defi­niuje się jako dobro­wolne i szla­chetne zaan­ga­żo­wa­nie. Uczest­nic­two służby litur­gicz­nej w świę­tych obrzę­dach tak, jak wszyst­kich wier­nych,…

 

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]