V Modlitwa eucharystyczna

Struktura tej Modlitwy eucharystycznej odpowiadała głównym tematom Synodu. Chodziło w niej o połączenie tematyczne euchologii mniejszej z euchologią większą w czasie Mszy św. sprawowanej podczas Synodu: „Gdy sprawuje się Mszę…

Czytaj dalej

Zgromadzenie liturgiczne

Tym najważniejszym aktom uczestnictwa towarzyszą słowa i milczenie, gesty i postawy, modlitwy i aklamacje, wezwania i odpowiedzi, śpiewy i recytacje. W każdym z tych czynów uobecnia się dialog Chrystusa z…

Czytaj dalej

Patrzeć, czy schylać głowę?

Zwyczaj podniesienia Ciała Pańskiego został wprowadzony w tym celu, by wierni mogli adorować prawdziwie obecnego w konsekrowanej hostii Chrystusa. Stąd towarzyszy mu postawa klęcząca i dźwięk dzwonków, którego zadaniem jest…

Czytaj dalej

Dlaczego ksiądz całuje…

Jednak niektórzy ludzie twierdzą, że całowanie ołtarza jest znakiem bałwochwalstwa, ponieważ stół to przecież przedmiot materialny. By zrozumieć prawdziwe znaczenie tej praktyki musimy zajrzeć głębiej i znaleźć jej "drugie dno".…

Czytaj dalej

Msza święta – kiedy, co i dlaczego?

Jak zewnętrzne zachowanie się człowieka wynika zawsze z wewnętrznego usposobienia, tak również w liturgii zewnętrzne wykonywanie pewnych gestów jest przejawem przeżyć wewnętrznych. I z drugiej strony: przyjmowanie zewnętrznych postaw potrzebne…

Czytaj dalej

Ksiądz – kto to? Jakie ma obowiązki i prawa

Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera, jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego? Rozważania na temat księży niewątpliwie rozpocząć należy od…

Czytaj dalej
Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]